CJP Cultuurkaart

Sinds 1999 ontvangen leerlingen in het kader van het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) een CJP pas met cultureel tegoed in de vorm van vouchers, die ze individueel of collectief (met de klas) kunnen besteden bij culturele instellingen. Het Ministerie van OCW wil graag deze papieren vouchers vervangen door een digitaal tegoed.

E-vent Entertainment is meegegaan met dit nieuwe systeem en dat betekent dat u vanaf het schooljaar 2008/2009 nog steeds CKV-activiteiten en Cultuurkaart workshops bij ons kunt afnemen ter ondersteuning van de CKV-lessen.

Zo kunnen de leerlingen via het onderwijs in aanraking komen met het kunst en cultureel erfgoed van vandaag de dag.


Hoe werkt de cultuurkaart?

E-vent Entertainment krijgt de naam en het pasnummer van de/een docent die de pasjes van de leerlingen beheert. Aan de hand van deze informatie kunnen wij een betalingsverzoek doen via de site van de cultuurkaart.

Weborder-tip

Weborders worden door culturele instellingen aangemaakt en moeten door de betreffende school worden goedgekeurd.

De budgethouder op school kan pas een weborder goedkeuren als het budget van de klas(sen) is vrijgekomen. Dit gebeurt als 75% van de leerlingen hun Cultuurkaart hebben geactiveerd.

Stal Actie

Het cultuurkaart tegoed van het afgelopen schooljaar is alweer bijna verlopen.

Het is ook dit jaar weer mogelijk bij ons om het resterende bedrag vast te zetten voor activiteiten in het komende schooljaar zodat het niet verloren gaat.

Dit gestalde bedrag kan dan vervolgens het gehele nieuwe schooljaar nog ingezet worden om al onze diensten mee te financieren maar het kan ook gebruikt worden om de kosten van een gewenste activiteit mee aan te vullen.

Het is tenslotte zonde om het gehele nieuwe budget aan te spreken wanneer het oude budget nog niet volledig benut is.Naam contactpersoon Telefoon Contactpersoon
E-mail
School  
 
Adres Nummer
Postcode Plaats
Cultuurkaart-nummer Te stallen bedrag
Indien al bekend, de gewenste activiteit(en):
Eventuele op/aanmerkingen
 

Enkele referenties(Alle Referenties)